Zamówienia / Porada ogrodnika

Tel.: 530680556

Email.: sklep@kwiateo.pl

do kasy suma: 0,00 zł

UKORZENIACZ CHRYZOTEK beige 0,4% 500g Rhizopon 0,5kg proszek puder w proszku do ukorzeniania chryzantema złocień sadzonki zielne półzdrewniałe B auksy

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 329,00 zł 329.00
ilość szt.

towar niedostępny

Opis

Ukorzeniacz w proszku CHRYZOTEK BEIGE 0,4% 500g firmy Rhizopon proszek / puder

Rhizopon CHRYZOTEK BEŻOWY 0,4% 0,5kg do ukorzeniania - sadzonki zielne, zielone, półzdrewniałe, B

Rhizopon CHRYZOTEK BEIGE 0,4% zawiera hormon wzrostu i rozwoju korzeni - skuteczna auksyna ogrodnicza

CHRYZOTEK BEŻOWY 0,4% - ukorzeniacz profesjonalny dla ogrodnika B

 

Ukorzeniacz Rhizopon CHRYZOTEK BEIGE 0,4% (czyt. chrisotec / hricotec/ chrisotek /rchisotec / rchizotek / chryzotec / chrizotec / hryzotec / hryzotek) firmy Rhizopon (czyt. rizopon) proszek / puder - to gotowy do użycia preparat w formie pudru do ukorzeniania sadzonek roślin. Chryzotek Beige to skuteczny hormonalny środek do wspierania w budowaniu systemu korzeniowego sadzonek, oraz do wspierania procesów spełniających biologiczne potrzeby młodych roślin.

Ukorzeniacz CHRYZOTEK BEŻOWY 0,4% (czyt. chrizotek / chrisotek / chrisotec / hryzotek beżowy) - ukorzeniacz b proszku / pudrze o unikalnej formule zawierającej kwas 3-indolilomasłowy, jest to ogrodniczy produkt specjalistyczny i profesjonalny przygotowany dla uzyskiwania maksymalnej skuteczności i wydajności przy ukorzenianiu roślin ogrodniczych.

Ukorzeniacz CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek / puder - to środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie proszku, w którym należy zanurzyć dolną część sadzonki roslinnej. Zostanie wówczas zainicjowane ukorzenianie sadzonki rośliny.

Ukorzeniacz CHRYZOTEK BEŻOWY 0,4% puder / proszek - zawiera syntetyczną auksynę będącą roślinnym hormonem wzrostu i rozwoju.

Ukorzeniacz CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek - substancja czynna wpływa na morfologię korzeni poprzez hamowanie ich wydłużania, stymulowanie wzrostu korzeni bocznych i zwiększanie ich liczby.

Ukorzeniacz CHRYZOTEK BEŻOWY 0,4% puder - zawartość substancji czynnej: kwas 5-(3-indolilo)masłowy (związek z grupy pochodnych kwasu masłowego) - 4g/kg (0,4%).

 

Ukorzeniacz Rhizopon CHRYZOTEK BEIGE 0,4% puder - sposób użycia (złocień doniczkowy / chryzantema / rośliny ozdobne (pozostałe):

Około 1-2 cm dolnej części sadzonki należy zanurzyć w proszku / pudrze.

Bezpośrednio przed zastosowaniem dolne końce nieukorzenionych sadzonek należy zwilżyć wodą.

Zanurz sadzonkę w pudrze na głębokość 1-2 cm (w zależności od rozmiaru sadzonki).

Nadmiar proszku należy usunąć przez ostrożne strząśnięcie / otrzepanie. Unikaj kontaktu pudru z liśćmi lub innymi częściami rośliny, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.

Sadzonka będzie formować korzenie na całej zanurzonej powierzchni.

W miare możliwości wszystkie sadzonki zanurzaj w jednakowy sposób, aby sadzonki ukorzeniały się podobnie.

Utrzymuj puder / proszek w stanie suchym. Wilgotny puder szybko traci swoje właściwości.

Z oryginalnego opakowania należy odmierzać potrzebną ilość pudru do natychmiastowego użycia. Z powodu możliwości zanieczyszczenia, nie zużytego pudru nie należy wsypywać z powrotem do oryginalnego opakowania.

Bezpośrednio po zastosowaniu środka sadzonki należy posadzić / umieścić w podłożu.

Maksymalna dawka: 25 mg/sadzonkę.

 

KTóRY UKORZENIACZ WYBRAĆ ??? LISTA ROŚLIN ??? PRZEWODNIK UKORZENIANIA firmy RHIZOPON >>> TUTAJ !!!

 

Etykieta środka ochrony roślin CHRYZOTEK BEIGE 0,4% - załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 17/2017 wu z dn. 21.04.2017r. >>> POBIERZ

 

Środki ostrożności stosowania ukorzeniacza CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek / puder:

Różne gatunki i odmiany roślin bardzo różnią się od siebie pod względem podatności na środek. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.
Jeżeli środek ten nie był wcześniej stosowany, zaleca się przeprowadzenie próby w celu sprawdzenia skuteczności działania oraz tolerancji dla każdego gatunku oraz odmiany rośliny.
Środek należy stosować w osobnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do momentu wytworzenia korzeni sadzonki nie mogą być wysadzone w pole.

Warunki bezpiecznego stosowania ukorzeniacza CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek / puder:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas użytkowania produktu. Podczas stosowania środka stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz okulary zabezpieczające przed dostawaniem się pyłu do oczu. Unikać wdychania pyłu.

Warunki przechowywania ukorzeniacza CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek / puder:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich;
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą;
- w zamkniętym opakowaniu;
- w temperaturze 15-25°C;
- w suchym i ciemnym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionego opakowania po środku do innych celów.

Zalecenia / wskazania użytkowania ukorzeniacza CHRYZOTEK BEIGE 0,4% proszek:

1. Bezwzględnie unikać tworzenia się chmur pudru w powietrzu. Dla bezpieczeństwa zawsze przed rozpoczęciem pracy prosimy o przygotowanie wilgotnej szmatki tak aby w każdej chwili móc przykryć rozsypany środek i uniemożliwić mu swobodne rozprzestrzenianie.

2. Powstanie chmury pudru na skutek wiatru, powiewu, szybkiego ruchu, upadku naczynia z pudrem zaleca się bezwzględnie unikania wdychania środka. Jeśli powstanie chmura zaleca się odczekać kilka chwil aż środek opadnie, następnie należy oczyścić wilgotną szmatką uwolniony i zanieczyszczony proszek. Można stosować odkurzacz, tylko modele wyposażone w odpowiedni filtr. Aby zapobiec pyleniu się rozrzuconego środka lub po powstaniu chmury zaleca się stosowanie dużej ilości wody, bardzo mokrej szmaty, a na zakończenie czyścić mydłem.

3. Jeśli pomieszczenie nie posiada systemu wentylacji z odpowiednim filtrem przeciwpyłkowym w sytuacji powstania chmury pudru zaleca się przewietrzenie pomieszczenia i dokładne oczyszczenie powierzchni gdzie puder Chryzotek osiadł.

3. Zaleca się stosowanie materiałowych masek na usta, jeśli nie jesteśmy pewni wyeliminowania ryzyka powstania chmury pudru w powietrzu.

4. Procedura stosowania ukorzeniacza Chryzotek zalecana jest w warunkach sterylnych, czystych, higienicznych. Zaleca się stosowanie ubrania roboczego - w tym maski i okularów - przygotowanego tylko do procesu tworzenia sadzonek czy klonowania. Zwiększa to skuteczność i wydajność całego procesu.

5. Zawsze starać się zaplanować i przygotować dobrze do procesu. Dbać o dobór narzędzi oraz dobrą selekcję rośli służących jako materiał do tworzenia sadzonek. Unikać sytuacji niespodziewanych. Wszystko trzeba robić sprawnie, wpływa to zdecydowanie na skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania.

6. Dbać szczególnie o to aby wybrany i stosowany produkt Chryzotek nie był marnowany lub tracony w sposób nie kontrolowany. Zawsze trzeba ocenić wymaganą ilość do bieżącego wykorzystania.

7. Wszelkie ilości środka Chryzotek nie wykorzystane, a także popłuczyny powinny być niszczone z troską o najbliższe środowisko. W żadnym wypadku nie należy doprowadzać do sytuacji w której sam środek lub popłuczyny pozbawione są kontroli użytkownika.

*****************************************************************************************************

Zgodnie z Dz. U. z 2020 poz. 2097 wraz z póżniejszymi zmianami:

Art. 25.
Nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w Art. 28.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Środki ochrony roślin, zarówno chemiczne jak i biologiczne, powinny być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Używaj ich w sposób bezpieczny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią etykiety i karty charakterystyki danego preparatu.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa zalecanych przez producenta Rhizopon. Tylko przestrzeganie instrukcji i zawartych w nim wskazówek zapewni wymaganą ochronę i bezpieczeństwo użytkownika środków do ukorzeniania firmy Rhizopon.

Odpowiedzialność
Informacje zawarte w tym przewodniku ukorzeniania są oparte na wynikach badań i eksperymentach przeprowadzonych przez międzynarodowe stacje i centra badawcze, jak również na danych pochodzących z własnych doświadczeń oraz dostępnych na ten temat publikacji.
Stan faktyczny w danym zakresie, może w pewnym stopniu różnić się do tego, z którego pochodzą dane zamieszczone w przewodniku ukorzeniania. Tak więc, niewielkie zmiany, np. stosowanie produktu w wyższym lub niższym stężeniu substancji aktywnej, mogą powodować uzyskania przeciwnego efektu. Zalecenia do stosowania regulatorów wzrostu Rhizopon i Chryzotop w tej publikacji są podane tylko jako ogólne wytyczne.

 

Skuteczne UKORZENIACZE firmy RHIZOPON poleca *mgr inż. ogrodnik Paweł Białas - Sklep Ogrodniczy KWIATEO PL

(*autor pracy magisterskiej o wpływie UKORZENIACZY na ukorzenianie sadzonek rośliny Aphelandra Squarrosa)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium